top of page

Det är vi som är Advokaterna Müchler

Karin Müchler

Advokat sedan 2001

karin@muchler.se

Yrkeserfarenhet:

Advokaterna Müchler 2017 -

Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 2001

Advokatbyrån Kaiding 1997- 2017

Kronofogdemyndigheten 1995 -1997

Länsstyrelsen i Norrbottens län 1995

 

Utbildning:

Flyktingbarnets mänskliga rättigheter, Örebro Universitet, våren 2013

Jur kand, Uppsala Universitet 1995

 

Övrigt:

Styrelseledamot Företagsbolaget i Gellivare, 2013-2016

Ordförande i Zonta International, Distrikt 21, Påverkanskommitté 2016-2018

Guvernör, Zonta International, Distrikt 21, 2018-2020

Styrelseledamot Gällivare-Malmbergets Röda Kors-krets

Magnus Müchler

Advokat sedan 1996

magnus@muchler.se

Yrkeserfarenhet:

Advokaterna Müchler 2017-

Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1996

Advokatbyrån Kaiding 1994 - 2017

Advokatfirman Tom Placht 1993 -1994

Gällivare tingsrätt notarietjänst 1991-1993

 

Utbildning:

Jur kand, Lunds universitet 1991

Internationell jur kand, Lunds universitet 1991

 

Övrigt:

Erhåller uppdrag som konkursförvaltare sedan 1995

Sarah Götzmann

Konkurshandläggare

sarah.gotzmann@muchler.se

Biträder juristerna vid handläggning av

konkurser och övriga ärenden.

Sköter delar av det administrativa arbetet på byrån.

 

Yrkeserfarenhet:

Advokaterna Müchler 2017-

Advokatbyrån Kaiding 2015-2017

 

Utbildning:

Ekonomie kandidat, Blekinge Tekniska Högskola 2015

Advokaterna Muchler - 2022 - Josefine Od

Josefine Öderyd
Biträdande jurist
josefine.oderyd@muchler.se

Yrkeserfarenhet:

Advokaterna Müchler 2022-

Gällivare tingsrätt, tingsnotarie 2020-2022

HS Advokatbyrå 2019-2020

 

Utbildning:

Juristexamen, Uppsala Universitet 2019

Övrigt:

Volontär för läkare i Världen, juridisk rådgivning, 2019-

Styrelseledamot Läkare i världen, 2020-2022

bottom of page