top of page
Vi erbjuder juridisk hjälp till privatpersoner och företag.

Vi är en advokatbyrå med kontor i Gällivare och Kiruna. Vi hjälper företag och privatpersoner i allt från tvister och konkurser till asyl, brottmål och familjerätt. Advokaterna Müchler drivs av oss, Karin och Magnus Müchler.

 

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Vårt mål är att vara kompetenta och engagerade. Vi vill vara inkluderande och bidra till ett samhälle där allas lika värde respekteras. Utanför vårt konferensrum hänger Stina Wirséns teckningar föreställande artiklarna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Detta är en daglig påminnelse om vikten av att dessa värnas och tillerkänns alla.

Läs mer om

våra tjänster >

Vad är en advokat?

Vad är en advokat

Vi får ofta frågan om vad en advokat egentligen är.

Advokat är en person som är med i Sveriges Advokatsamfund. För att bli medlem i advokatsamfundet krävs juristexamen från universitet, erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete och personlig lämplighet. Advokater är skyldiga att följa reglerna om god advokatsed och måste också vidareutbilda sig minst 18 timmar per år.

Advokat är en skyddad titel.

Det är straffbart att kalla sig för advokat om en inte är medlem i Sveriges Advokatsamfund. Du hittar mer information om advokattiteln, god advokatsed och Sveriges Advokatsamfund här.

 

Vid missnöje

Om du skulle vara missnöjd med vårt arbete och anse dig ha ett krav mot oss vill vi gärna att du kontaktar oss för att se om vi kan lösa saken. Om vi inte kan komma överens kan du ha möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Mer information om denna hittar du här.

bottom of page