top of page
Notarius publicus

Advokat Karin Müchler är utsedd som notarius publicus i Kiruna kommun. Detta innebär att hon är skyldig att utföra uppdrag i Kiruna kommun men hon har även rätt att utföra uppdrag på andra orter. Ring eller maila advokatbyrån om du vill boka tid hos notarius publicus.

En notarius publicus har som uppgift att hjälpa allmänheten att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Exempel på uppgifter som notarius publicus kan utföra är att bestyrka kopior, bevittna namnteckningar och utfärda apostille.

Det är ofta utländska myndigheter som efterfrågar handlingar som är bestyrkta av notarius publicus. Vi lämnar inte rådgivning om vilka handlingar som någon behöver.

Kostnaden för de vanligaste tjänsterna är:

Bestyrkande av kopia, 500 kronor per dokument (plus eventuell kostnad för kopiering)

Bevittnande av namnteckning, 500 kronor per underskrift

Utfärdande av apostille, 1 000 kronor

 

Om vi behöver inhämta handlingar såsom exempelvis registreringsbevis så tillkommer kostnad för det.

Betalning sker helst via swish. Vid fakturering tillkommer en avgift om 100 kronor.

Om du vill ha din namnteckning bevittnad måste du kunna styrka din identitet genom uppvisande av svenskt körkort eller passhandling. LMA-kort gäller inte.

bottom of page