Notarius publicus

Advokat Karin Müchler är utsedd som notarius publicus i Kiruna kommun. Detta innebär att hon är skyldig att utföra uppdrag i Kiruna kommun men hon har även rätt att utföra uppdrag på andra orter. Ring eller maila advokatbyrån om du vill boka tid hos notarius publicus.

En notarius publicus har som uppgift att hjälpa allmänheten att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Exempel på uppgifter som notarius publicus kan utföra är att bestyrka kopior, bevittna namnteckningar och utfärda apostille.

Det är ofta utländska myndigheter som efterfrågar handlingar som är bestyrkta av notarius publicus. Vi lämnar inte rådgivning om vilka handlingar som någon behöver.

Kostnaden för de vanligaste tjänsterna är:

Bestyrkande av kopia, 300 kronor per dokument (plus eventuell kostnad för kopiering)

Bevittnande av namnteckning, 300 kronor per underskrift

Utfärdande av apostille, 500 kronor (plus eventuell kostnad för kontroll genom inhämtande av exempelvis registreringsbevis)

Betalning sker helst kontant eller via swish. Vid fakturering tillkommer en avgift om 100 kronor.

Om du vill ha din namnteckning bevittnad måste du kunna styrka din identitet genom uppvisande av svenskt körkort eller passhandling. LMA-kort gäller inte.

Kontakta oss
Besöksadress
Navigera på sidan

010-480 84 50

reception@muchler.se

Postgatan 5 B, 982 31 Gällivare

Fax: 010-480 84 59

Storgatan 11

982 31 Gällivare

Kyrkogatan 28

981 38 Kiruna

Norrbottens län, Sverige

  • Black Facebook Icon

© 2019 Advokaterna Müchler. Webbdesign Explorealittlemore.se