top of page

Vad kostar det att anlita oss?

Timdebitering

I de flesta ärenden debiterar vi timarvode för den tid vi lägger ned. Timkostnaden varierar från den så kallade rättshjälpstaxan och uppåt beroende på vad ärendet gäller. Du får information om vilken timtaxa som gäller vid ditt inledande möte på advokatbyrån. Vi debiterar även för kostnader, t ex resor eller för bevisning, och eventuell tidsspillan.

 

Fasta priser

För upprättande av vissa typer av handlingar har vi fasta priser. Om du kontaktar oss så får du reda på om vi har fast pris på den typ av handling du vill upprätta. 

 

Rättsskydd och rättshjälp

För tvister kan du ha rätt till ersättning från rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring. Är du privatperson kan du har rätt till rättshjälp från staten. Vid det inledande mötet med någon av oss informerar vi om vi tror att du har rätt till sådan ersättning samt gör även en sådan ansökan åt dig.

Förordnanden från domstol

I vissa fall har du rätt att få en advokat utsedd såsom exempelvis ett offentligt biträde i ett asylärende eller i mål om tvångsvård eller offentlig försvarare eller målsägandebiträde i brottmål. I samtliga dessa fall betalas advokatens arvode av staten. Om du åtalas och döms för brott kan du dock få återbetala hela eller del av kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet.

bottom of page