top of page
Vi är verksamma inom de flesta områden som privatpersoner och små och medelstora företag kan behöva.
Hur vi kan hjälpa dig
  • Rådgivning

  • Brottmål med uppdrag som försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare

  • Tvistemål t ex mål rörande fel i fastighet eller fordran och vårdnadsmål

  • Konkurser med uppdrag som konkursförvaltare

​​

  • Förvaltningsrätt: offentligt biträde i mål om tvångsvård av missbrukare, psykiskt sjuka eller unga

  • Asylärenden, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och utvisning

  • Uppdrag från domstol som boutredningsman, god man att sälja samägd egendom samt skiftesman

  • Upprättande av handlingar som exempelvis: aktieägaravtal, ansökan om lagfart, arvskiften, avtal, bodelningar, bolagsavtal, bouppteckningar, framtidsfullmakter, gåvobrev, köpekontrakt vid fastighetsförsäljning, samboavtal, samägandeavtal, testamenten och äktenskapsförord.

  • Föreläsning och utbildning: Vi håller även föreläsningar och utbildningar inom de områden vi är verksamma

Engelska och tyska

We can help you in both English and German.

Advokaterna Müchler hat Kanzleien in Gällivare und Kiruna. Wir helfen mittlere und kleinere Unternehmen sowie Privatpersonen. Hauptfächer sind;  Gesellschafts- und Vertragsrecht, Familienrecht, Prozesse, Insolvenzrecht und Strafrecht. Advokat Magnus Müchler ist Mitglied der Deutsch-Nordische Juristenvereinigung. Er spricht deutsch und hat u. a. deutschsprachige Mandanten. Seit mehr als 20 Jahre arbeitet er als Advokat.

 

Advokaterna Müchler is a law firm with offices in Gällivare and Kiruna. We provide legal services to companies and individuals in litigation and bankruptcies, criminal cases, asylum, business and family law. Our lawyers are fluent in English. Advokat Karin Müchler is a graduate from La Jolla High School, California, USA, has a Master of Law from Uppsala University and has worked as a lawyer for more than 20 years.

bottom of page